Barn med mikrofon

Regler for tildeling af friplads til børn og unge på Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Fripladsansøgninger foregår fremover direkte ved tilmelding i Speedadmin.

Kulturskolen råder over et begrænset antal halve fripladser, der efter ansøgning kan tildeles børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier.
Kulturskolens ledelse kan desuden bevilge pædagogisk friplads til sjældnere instrumenter.

Fripladserne kan tildeles elever indtil det fyldte 20. år.

Indkomstgrænse for tildeling af fripladser er: kr. 350.000,- for hele husstanden. 

Principbeslutning vedr. fripladsansøgninger til unge over 18 år på SU: Der ydes ikke friplads til unge på SU såfremt forældrenes indkomst er over 350.000 kr. 

Er der mere end 1 hjemmeboende barn under 20 år forhøjes indtægtsgrænserne med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første.

Instrumentleje og evt. udgifter til noder ved instrumentalundervisning hører ikke under fripladsen.

Der tildeles kun friplads til én aktivitet pr. elev.
Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.

Kulturskolens ledelse træffer beslutningen om tildeling af friplads.

Alle oplysninger vedrørende ansøgning og tildeling af friplads behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist er normalt medio juni men der kan søges hele året. Kontakt Kulturskolen.