tekst og billede

Kulturskolen i det sundhedsfremmende arbejde

Kulturskolen har igangsat en proces, hvor vi undersøger og afprøver, hvordan kultur kan bruges i et sundhedsfremmende perspektiv. Du kan læse mere om de tanker der ligger bag herunder, samt se hvilke konkrete tilbud vi har lige nu, som er en del af vores arbejde med kultur og sundhed.

Aktuelle sundhedsfremmende tilbud i Kulturskolen:

KOMBARMÆDO - et orkester for dem, som IKKE kan spille!

Lungekor - et tilbud til dig, som har nedsat lungefunktion

Musik og leg for generationer - et tværfaglig samarbejde mellem skoler og plejecentre med Kulturskolen som facilitator

Holdundervisning i de musiske fag - holdundervisning gør det muligt for flere børn, familier eller voksne at spille sammen. 

Sange med Mødre - et forløb for gravide/mødre, der har det svært. Forløbet sker i samarbejde med lokale jordemødre eller sundhedsplejersker. 

Dans dig glad - en siddende dansetime for seniorer. som fremmer styrke, fleksibilitet og balance, samtidig med at sikkerhed og tilgængelighed prioriteres.

 

Hvorfor interesserer vi os for Sundhed i Kulturskolen?

Vi ved at det er sundt at motionere og vi ved at vi skal spise 6 stykker frugt og grønt om dagen, men hvad med din mentale sundhed – alt det der gør livet værd at leve?

Vores mentale sundhed som sikre vores trivsel i hverdagen og evne til at mestre belastende situationer i vores tilværelse, har de seneste år fået stor fokus og vi ved at vores mentale sundhed er lige så vigtig som vores fysiske, for at opnå et godt helbred.

I den sundhedsfremmende indsats har kunst, kreativitet og kultur vist sig at have en særdeles vigtig rolle. Årsagen hertil er at kunst, kreativitet og kulturaktiviteter blandt andet:

Styrker vores selvtillid og identitetsfølelse
Styrker vores evne til at indgå i sociale relationer
Bidrager til dannelsen af meningsfulde fællesskaber

I Danmark er den nyeste nationale indsats med fokus på mental sundhed – ABC for mental sundhed.

Kulturskolen arbejder målrettet med at skabe aktiviteter og initiativer som understøtter rådene og styrker mental trivsel. Særligt fællesskaber, dannelse og meningsfulde aktiviteter er nøgleord i vores arbejde. Vi definerer dannelse som vores mulighed for at formes som et harmonisk og indsigtsfuldt menneske. Vi ønsker at ramme den brede befolkning og vores arbejde med sundhedsfremme, retter sig derfor mod både børn, unge, voksne og ældre.

A – Gør noget aktivt:

 • Fysisk aktiv – Brug kroppen
 • Socialt aktiv – Brug tid med familie, venner mm.
 • Mentalt aktiv – Foretag dig noget som skærper din koncentration
 • Spirituelt aktiv – skab et rum hvor du kan tænke og fordybe dig uden at blive forstyrret.

B- Gør noget sammen:

 • Deltag fællesskaber og sociale aktiviteter.
 • Relationer er vigtige for vores identitetsfølelse – Her hører jeg til.
 • Det kan både være de nære relationer, men også netværk, klub, gruppe eller forening.

C – Gør noget meningsfuldt:

 • Engagere sig i noget som giver mening – Hobby, et projekt, en sag mm.
 • Selvtillid opbygges når noget lykkes.
 • Giv dig selv udfordringer.
 • Særligt noget som hjælper andre skaber meningsfuldhed.

Er du nysgerrig på ABC for mental sundhed kan du læse mere herom på: https://psy.ku.dk/abc/hvad-er-abc/

 

Kunst- og Kulturbroen 

Foruden vores egne tilbud er vores ambition at styrke samarbejdet med kommunens folke- og friskoler. Vi ønsker i fremtiden at arbejde projektorienteret ift. at bidrage til at kunst og kultur integreres i fagligheden og giver børn og unge mulighed for selv at være aktive deltagere i legende kunstprocesser. Med fokus på det hele menneske kan kunst og kultur være med til at give børn og unge mestrings- og succesoplevelser. I et tværfagligt samarbejde er det vores mål at skabe et fælles springbræt som etableres i børnenes hverdag og bidrager til dannelse, udvikling og ikke mindst fremmer mental sundhed hos børnene.

Vi har fået bevilget 236.000 kr. fra Region Midtjyllands kulturudviklingspulje til vores projekt ’Kunst- og Kulturbroen – en kunstuddannelse i grundskolen’. Projektmidlerne er bevilget til projektperioden fra 14. august 2023 til 1. august 2024. 
Vi har desuden fået bevilget 198.000 kr. fra Kultursamarbejdet til udviklingsfasen af vores store samarbejdsprojekt indenfor skoleområdet. Pengene vil blive brugt på at afprøve forskellige teser på én af kommunens folkeskoler.

Læs mere om projektet her