Suzuki-metoden

Suzuki-metoden.

 ”At få børn til at blomstre til smukke mennesker gennem musik”

Det er målet med Suzuki-metoden. Metoden er udviklet af den japanske violinist og musikpædagog Shin’ichi Suzuki.

Suzuki-metoden er kendetegnet ved at man spiller efter gehør og bruger modersmålsmetoden. Forældrene spiller en vigtig rolle, idet de agerer lærere, når der øves hjemme. Det er derfor en forudsætning, at der er en forælder med i hver undervisningstime.

Når man går til Suzuki-violin, undervises man en gang om ugen alene, hvor undervisningen tilrettelægges til det enkelte barn. For at stimulere og motivere barnet yderligere vil der også være fællestimer, hvor flere elever spiller sammen, og det sociale aspekt får en større rolle.

Det er muligt at starte til Suzuki-violinundervisning allerede, når barnet er i 3-4 års alderen.

Suzuki-undervisning er en unik måde at udvikle dit barns evner på samt en unik mulighed for at udvikle forholdet mellem barn og forælder og knytte tættere bånd, mens I arbejder konstruktivt med dit barns udvikling til det ”hele” menneske.

Kulturskolen tilbyder også cello-undervisning efter Suzuki-metoden

”Alle børn kan!”

Tilmelding til violin her

Tilmelding til cello her