Tekst og billede

Musik og leg for generationer

Skal beboerne på jeres ældrecenter gå til musik én gang om ugen?

Musik og leg for generationer er et tværfagligt tilbud til beboere på ældrecentre og børn i 0. – 1. klasse i skolernes SFO-tilbud.
Tilbuddet har fokus på aktiv deltagelse i musik og samspil på tværs af generationer.

En musiklærer fra Kulturskolen Ringkøbing-Skjern giver ældre og børn mulighed for at spille musik sammen en gang om ugen. Alle får lov til at bidrage med netop dét de kan. Det kan være et rasleæg, tørklæder, en tamburin eller lignende. Det er også muligt at være tilskuer hvis man ønsker det.

Det foregår på ældrecentret

Vi vil gerne at tilbuddet foregår på jeres ældrecenter, hvor Kulturskolen og børnene kommer til jer. Herudover vil vi gerne, at 1- 2 medarbejdere enten i form af plejepersonale eller aktivitetsmedarbejder deltager (afhængig af antallet af ældre som deltager).
Det er vigtigt for os, at personalet kender beboerens funktionsniveau og kan hjælpe til, så den enkelte får det størst mulige udbytte af tilbuddet.

Hvad får ældre ud af at deltage i leg og samspil?

Musik skaber glæde, minder og en pause fra hverdagen. Den sanselige oplevelse ved at lytte til musik og sidde med et instrument har en positiv effekt på menneskers mentale velvære og kan bidrage til en forbedret social interaktion. Det skyldes at vores belønningscenter i hjernen aktiveres, når sanseapparatet vækkes på en positiv måde.
Ved deltagelse i et musikalsk fællesskab fremmer det beboernes følelse af værdi i et fællesskab fordi de bidrager til et fælles mål – at skabe musik. Den aktive deltagelse er derfor vigtig for at opnå følelsen af ”jeg kan stadig bidrage”. Derfor skiller dette tilbud sig ud fra andre musiktilbud, hvor de ældre ofte bliver tilskuere frem for deltagere.

Derfor er fællesskab på tværs af generationer vigtigt

Tilbuddet er sammensat med inspiration fra foreningen ”SAMVÆRD” www.legpaaplejehjem.dk
Det, at mødes på tværs af generationer gennem musik og rytmik, giver deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde end gennem det talte sprog - nemlig gennem musikken og sangen.
Mødet mellem generationer kan styrke forståelsen og båndene mellem mennesker på tværs af livssituationer og generationer. Det kan bl.a. være med til skabe en øget rummelighed og forståelse for hinanden. 

Praktisk information

Opstart: efter aftale
Intropris: 400 kr. pr. gang

Download infofolder om  Musik og leg for generationer

Har I yderligere spørgsmål til tilbuddet er I meget velkommen til at kontakte:

Projektleder Helle Tarpgaard Andersen
E-mail: helle.t.andersen@rksk.dk
Mobil: 22 68 47 98

Musiklærer Ingeborg Kristin Torstensson
E-mail: inge695a@skoler.rksk.dk
Mobil: 21 86 22 73