Tekst og billede

Vidensbank om 'Kultur & Sundhed'

Området, som vi kalder 'Kultur & Sundhed', hvor kultur i forskellige former bruges som sundhedfremmende værktøj er ret nyt  i Danmark og i sagens natur også ret bredt alt efter modtagermålgruppe, kulturaktør, kunstform og effekt. 
Derfor er mere viden efterspurgt af mange og vi har samlet både vores egen og andres relevante viden her på siden. 

Rapporten UMAGE 

Kulturskolen Ringkøbing-Skjern og netværket Kunst- & Kulturbroen har selv udgivet en rapport med vores erfaringer inden for vores arbejde på området det første år. Den handler om hvordan kultur kan bruges som trivsels- og sundhedsfremmende værktøj i grundskolen, samt hvordan et frugtbart samarbejde mellem skolen og kulturskoler og andre kulturinstitutioner bedst oparbejdes på dette område. 
Rapporten er udarbejdet af Julie Pi og Niels-Erik Rask Wischmann. 
Rapporten UMAGE kan læses i fuld længde via linket herunder.

Læs eller download rapporten her: UMAGE - en rapport om kunstens bidrag til trivsel og personlig dannelse 


Links til yderligere viden om 'Kultur & Sundhed' 

Derudover har vi samlet en række link til viden, som kan være relevant for at få mere viden om området. Listen opdateres løbende.