Billede af unge

Talentlinjer i Kulturskolen

På Kulturskolen har vi talentlinjer på 3 niveauer - Vild med musiklinje, Spiretalentlinje og den mere traditionelle talentlinje.

Vild med musik-linjen

På Vild med musiklinjen dyrkes spilleglæden og lysten til at indgå i et musikalsk fællesskab med andre elever. Aldersgruppen er (vejledende) for de 9-12 årige. Eleven skal være tilmeldt minimum 25 min. soloundervisning. Der er tilbud om at deltage i 2-3 workshops samt opfordring til at deltage på et sammenspilshold/kor. Det er underviseren der indstiller eleven i tæt dialog med elev og forældre. Der er 20 mulige pladser.

Spiretalentlinjen

På spiretalentlinjen fokuserer vi på den musikalske udvikling og spilleglæde. Aldersgruppen er 12-16 år (vejledende). Det er musikunderviseren, der indstiller eleven. Der er fokus på grundniveau og elevens engagement. Eleven skal være tilmeldt minimum 25 min. soloundervisning. Kulturskolen supplerer med 5 minutters ekstra undervisning, så der også bliver tid til teori og hørelære i soloundervisningen. Derudover tilbydes der workshops og en opfordring til at deltage i sammenspil/kor. Ved sæsonens slutning er der en intern årsprøve-koncert, hvor fokus er på elevens musikalske udvikling.

Der er elevens underviser, der indstiller til Spiretalentlinjen i dialog med elev og forældre. Der er ikke optagelsesprøve. Der er 12 mulige pladser.

Talentlinje

På talentlinjen dyrkes musikken intenst. Der er fokus på elevens musikalske og tekniske udvikling, på sammenspil, teori og hørelære og på musikalske fællesskaber. Talentlinjen er et godt springbræt til eleven der måske drømmer om en musikalsk uddannelse og er også et forberedende forløb til MGK (Musikalsk Grundkursus), men først og fremmest handler det om stor spilleglæde.

Aldersgruppen er 15-20 år (vejledende). Det er musiklæreren der indstiller eleven i tæt dialog med elev og forældre. Der er ikke optagelsesprøve. Forløbet er 1-årigt med en intern årsprøve-koncert, hvor elevens udvikling evalueres og giver mulighed for endnu et år på talentlinjen ved en positiv bedømmelse. 

Undervisningspakken består af 35 min. soloundervisning, teori- og hørelære på hold og sammenspil. Derudover kommer workshops samt samarbejdsprojekter med andre kommuners talentelever. Eleven forventes at deltage i arrangementer og koncerter knyttet til Kulturskolen. Men samtidig vil Kulturskolen også tage hensyn til elevens forpligtelser i forhold til skole, ungdomsuddannelse eller andet.

Der er 12 pladser på talentlinjen.

Har du spørgsmål så kontakt Kulturskolens kontor eller talentkoordinator Sofie Augustesen.