Irene Lund Pedersen, Vorgod-Barde

Repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget, Formand

Mobil: 22 24 32 57

Carsten Ingemann

Repræsentant for ansatte ved Kulturskolen

Mobil: 40 17 43 04

Maria Braae

Repræsentant for folkeskolelederne

Helle A. Jensen, Borris

Forældrerepræsentant

Send en e-mail »
Mobil: 21 86 79 10

Tina Storgaard Johnsen

Forældrerepræsentant og repræsentant for støtteforeninger

Mobil: 31 40 70 30

Helge Ebbensgaard, Skjern

Repræsentant for støtteforeningerne

Mobil: 25 70 41 88

John Jensen

Ungdomsskolen, observatør

Direkte: 99 74 18 20
Mobil: 40 28 60 52

Peter Ulriksen

skoleleder

Yderligere information om Kulturskolerådet

Endvidere deltager kulturskoleleder Preben Frederiksen og 
Administrativ Leder Tove Hjerrild Andersen i rådsmøderne.
Kulturskolens administration varetager mødereferater m.v.