{{EmailMessaging:Email.PreHeader}}
topbillede kulturskolen med 2 børn

Kulturskolens nyhedsbrev september 2023

Velkommen til skoleåret 23/24 i Kulturskolen Ringkøbing-Skjern og hermed skoleårets første nyhedsbrev. I år har vi en masse spændende nye tilbud og undervisningformer Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.

I dette nyhedsbrev:

 • Vi tilbyder nu filmskuespil i Ringkøbing
 • Nye aktiviteter og arrangementer i Kulturskolen - klubaften, fællessang og messingblæseraftenener
 • Kunst og kultur skal styrke børns trivsel 
 • Antal fripladser er fordoblet i sæson 23/24
 • Nye priser, rabatter og undervisningsformer
 • Nyt om undervisere
 • Et orkester for dem, som ikke kan spille
 • Efterårets koncerter.

Vi tilbyder nu filmskuespil i Ringkøbing

Vores dygtige lærer Maria Guggenheim tilbyder nu også hold i Ringkøbing i fagene Filmskuespil og Spirende talenter. Undervisningen foregår på Vesterkær 16 i Ringkøbing i Teatret OM’s lokaler. Tirsdag den 10. oktober kl. 17.00-18.30 er der Åbent Hus hos Filmskuespil i Ringkøbing, så du kan komme forbi og se om det er noget for dig.
Der er også planlagt 4 workshops i filmundervisning i denne sæson – både i Ringkøbing og Tarm. Læs mere på: https://kulturskolen.rksk.dk/fag/filmskuespil-film

Nye aktiviteter og arrangementer i Kulturskolen

Vi har igangsat en række løbende tilbud, som sker en gang om måneden hen over efteråret - flere af dem er allerede kommet godt i gang i september.

Klubaften for unge fra 12 år

I efteråret 2023 starter vi ud med 4 klubaftener, tak til jer, der mødte op første gang i september i Skjern. 
Klubaften er et gratis tilbud til børn og unge fra 12 år, både elever i Kulturskolen og deres venner, der ikke går i Kulturskolen – alle er velkomne. Her kan du spille musik, hænge ud med venner, spille spil, danse og meget mere. 2 undervisere fra Kulturskolen er til stede. Forældre er velkomne til at kigge forbi. Se mere her.

Næste gang er:
5/10 kl. 19-21 i Ringkøbing
9/11 kl. 19.21 i Skjern
7/12 kl. 19-21 i Ringkøbing

Fællessang – Livets sange i Kulturskolen

Kulturskolen inviterer til fællessang for alle - tre mandage fra kl. 11-12. I Ringkøbing foregår fællessangen på Rindumvej 1, lokale 1. I Skjern på Ranunkelvej 11, lokale 4. 
2/10 i Skjern
6/11 i Ringkøbing
4/12 i Skjern
Et team af lærere fra Kulturskolen står for musikken og vælger sange.
Pris: 20 kr. incl. kaffe/the i pausen pr. arrangement.

Følg Kulturskolens arrangementer på: https://kulturskolen.rksk.dk/det-sker

Kalder alle messingblæsere

Kulturskolen inviterer igen til messingblæseraften. I efteråret er der planlagt 2 aftener:
25/10 kl. 19.30-21.30 i Ringkøbing
29/11 kl. 19.00-21.00 i Ringkøbing
Læs mere og tilmeld på: https://kulturskolen.rksk.dk/fag/musik/bands-orkestre/kalder-alle-messingblaesere

Kunst og kultur skal styrke børns trivsel

I august måned blev projektet Kunst- og KulturBroen skudt i gang. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem kunst- og kulturområdet og skolerne i Ringkøbing-Skjern kommune. Kulturskolen har taget initiativ til projektet i samarbejde med kulturafdelingen i Ringkøbing-Skjern kommune for at skabe en mere målrettet og tværfaglig bro mellem de to områder, så vi I fremtiden kan styrke kunst- og kulturindsatserne på kommunens skoler til glæde for børn og unge rundt om i kommunen. Indsatsen er vigtig i arbejdet med børn og unges trivsel, da flere og flere undersøgelser understøtter at kunst- og kulturaktiviteter fremmer deres mentale sundhed. Projektet vil det første år have en undersøgende tilgang med fokus på at etablere og fremme samarbejdet mellem de to områder og projektet er støttet med midler fra Region Midtjyllands kulturudviklingspulje og Kultursamarbejdets kulturvæksthus.
Læs mere her: https://kulturskolen.rksk.dk/kultur-og-sundhed

Antal fripladser er fordoblet

Kulturskolen arbejder på en bæredygtigheds-strategi inden for de 3 verdensmål:

 • klimaindsats
 • sundhed og trivsel
 • mindre ulighed

og vi har derfor bl.a. besluttet at fordoble antallet af fripladser, så flere får mulighed for at tilgå Kulturskolens tilbud. Mere information om fripladser fås her: https://kulturskolen.rksk.dk/praktisk-info/fripladser Der er stadig ledige fripladser at få. 

Nye undervisningsformer, tilbud og rabatter

Vi er nu i gang med vores nye gruppeundervisningstilbud – nu også for voksne. Derudover har vi også igangsat halvårlige forløb for voksne over 25 år. Et andet nyt tilbud er familiegruppe-undervisning hvor generationer kan mødes i musikken og spille på samme instrument. Det kan være en god støtte til barnet og give gode oplevelser for livet.

Vi har kigget på Kulturskolens priser og opsat en række rabatter og gode tilbud der skal komme elever og forældre til gode. På Kulturskolens hjemmeside kan du læse mere priser og mulighed for rabatter i bunden af denne side: kulturskolen.rksk.dk/praktisk-info/priser-saeson-23-24

Et orkester for dem, der IKKE kan spille 

Gennem vores samarbejde med andre kulturinstitutioner i ind- og udland får vi inspiration til nye tiltag. Et af dem er, at Kulturskolen har startet et orkester op for voksne og ældre der aldrig har spillet på et instrument. Orkesterets navn er Kombarmædo. https://kulturskolen.rksk.dk/kombarmaedo

Nyt om undervisere

På lærersiden er der et ny ansigt. Sonya Christie er nye underviser i violin og Junior Spillemænd, Sonya underviser tirsdag i Ringkøbing og onsdag i Skjern/Tarm.

Efterårets koncerter og arrangementer

Der er allerede nu mange koncerter og arrangementer at se frem til i dette skoleår.

I uge 44 er der ”Spil Dansk uge”. Kulturskolen fejrer Spil Dansk med en koncert i Skjern torsdag den 2/11.
Lørdag den 4/11 fejrer vi Rindumkorets 60-års jubilæum med en koncert i Ringkøbing Rådhushal.
Mandag den 4/12 er der julekoncert i Gammel Sogn Kirke.
Lørdag den 9/12 er der juletræsfest i Ringkøbing
Torsdag den 14/12 er der Julerock på spillestedet Generator i Ringkøbing.
Lørdag den 13/1-2024 er der Nytårskoncert i Ringkøbing i samarbejde med Rindum SU.

Følg Kulturskolens arrangementer på: https://kulturskolen.rksk.dk/det-sker

Tak fordi du læste med. Vi vil løbende holde abonnenterne af nyhedsbrevet orienteret om hvad der foregår i Kulturskolen Ringkøbing-Skjern. Og vi modtager gerne dine input til indhold. Kontakt kommunikationsmedarbejder Line Skov Randrup på mail: line.randrup@rksk.dk

Venlig hilsen

Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

 
Kulturskolen logo

Kontakt Kulturskolen

Rindumvej 1
6950 Ringkøbing
Ranunkelvej 11
6900 Skjern

Ring til os: 99741389 / 99742555
kulturskolen@rksk.dk


Denne e-mail er sendt til: {{EmailMessaging:Recipient.Name}} ({{EmailMessaging:Recipient.Email}})