Billede af børn der spiller blokfløjte

Prisoversigt for sæson 2022/2023

Søskenderabat 5%: Gældende for alle tilbud i aldersgruppen 0-25 år.

Flerfagsrabat 15 %: Gældende for soloelever under 25 år med 25 min. undervisning. Rabatten fratrækkes det 2. og følgende solofag. Dog vil evt. søskenderabat helt bortfalde hos elever med flerfagsrabat. Der gives ikke rabatter til elever, der har fået tildelt hele, halve eller kvarte fripladser.

Priserne for musikfag (på nær klippekort, orkestre og kor) er for elever under 25 år der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Pr. 1. august 2017 er alle elever i kulturskolen omfattet af copydan-afgiften. Beløbet er på 100 kr. (50 kr. for kortere forløb) og dækker copydan-afgift, administrationsgebyr og abonnement til Speedadmin og Danske Musik- og Kulturskoler. Beløbet er pr. betalende elev og opkræves i første rate.

Det er gratis at deltage i de flester kor og sammenspil/orkestre, hvis du er instrumentalelev i kulturskolen. For klippekortselever gælder gratis sammenspil kun for fuldt klippekort (24 eller 36 gange) fra sæsonstart. Workshops er med betaling.

Ved 4 rater fordeles raterne således: 2 efterår 2022 og 2 forår 2023.

Musik

Babyrytmik 8 gange, 45 min. om ugen, 1 rate á 100 kr.
Familiemusik 0-7 år: 12 gange, 45 min. om ugen, 1 rate á 573 kr.
Musikkarrusel 1.-2. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 573 kr.
Orkesterklasse 3.-4. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 573 kr.

Musikfabrikken, 1.-3. kl., 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 510 kr. 
Instrumentfabrikken, 4.-6. kl., 37 gange, 60 min. om ugen, 4 rater á 510 kr. Gratis for soloelever i Kulturskolen

Saxofonband, 3.-6. kl., 37 gange, 45-60 min. om ugen. Ved 3-5 tilmeldte 4 rater á 510 kr, ved 6 eller flere tilmeldte 4 rater á 357 kr. Gratis for soloelever i Kulturskolen

Sangskrivning og bifagsinstrumenter, fra 4. kl., 12 gange, 60 min. om ugen, 1 rate á 510 kr.

Soloundervisning under 25 år, instrumenter og sang

Solo 20 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.014 kr.
Solo 25 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.269 kr.
Solo 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.492 kr.
Solo 35 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.773 kr.
Der kan tilkøbes 10 min. ekstra soloundervisning, så der i alt bliver 45 min.. Merpris 510 kr pr. rate, i alt 2.283 kr. pr. rate.

Hold, 2 elever (begyndere), 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 760 kr. 
Talentlinje (optagelsesprøve), 4 rater á 1.400 kr.
Spiretalent og spiloplinje (indstilling fra underviser), 4 rater á 1.269

Instrumentleje, 4 rater á 143 kr.

Soloundervisning over 25 år, instrumenter og sang

Klippekort 36, 25 min. om ugen, 36 gange, 4 rater á 2.384 kr.
Klippekort 24, 25 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 1.588 kr.
Klippekort 12, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.588 kr.

Kor og sammenspil

Børnekor, 45 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 234 kr.
Spirekor, 30 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 234 kr.
Rindumkoret, 2,5 time om ugen, 32 gange, 2 rater á 776 kr.
Ringkøbing Rytmiske kor, 2,5 time om ugen, 24 gange, 2 rater á 541 kr.
Lungekor, 60 min. om ugen, 10 gange, 1 rate á 399 kr.

Orkestre under 20 medlemmer, 120 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 1.019 kr.
Orkestre over 20 medlemmer, 120 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 776 kr.
Klassisk Ensemble, 60 min. om ugen, 14 gange, 2 rater á 563 kr.

Workshop

E-musik, 60 min. om ugen, 12 gange, 1 rate á 510 kr. 
Improvisation, 60 min. om ugen, 10 gange, 1 rate á 510 kr.
Sommerskole - pris fremgår af særskilt folder der ud kommer i foråret.

Ballet og dans

Ballet 1 gang om ugen, 40-45 min., 32 gange, 4 rater á 510 kr. 
Ballet soloundervisning, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.588 kr.

Øvrige ballethold
(Minuttal varierer)

Deltagelse på 1 hold, 37 gange, 4 rater á 563 kr. **
Deltagelse på 2 hold, 37 gange, 4 rater á 1.011 kr. **
Deltagelse på 3 hold, 37 gange, 4 rater á 1.434 kr. **
Deltagelse på 4 hold, 37 gange, 4 rater á 1.829 kr. ***
Årlig lejepris for lån af kostumer, 1 rate á 102 kr.

** Alle hold som danser 2 gange om ugen tæller som to hold
*** Ved deltagelse på mere end 4 hold vil prisen stige med 378 kr. pr. ekstra hold (pr. rate)

Øvrige dansehold
Riverdance, 45 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 445 kr.
 

Billedkunst og drama

90 min. om ugen, 28 gange, 4 rater á 580 kr.

Illustration

90 min. om ugen, 32 gange, 4 rater á 663 kr.

Redesign

120 min. om ugen, 12 gange/klip. Ved tilmelding binder du dig for 4 klip, pris 433 kr. Efterfølgende gange koster 100 kr. pr. gang.

Der tages forbehold for trykfejl.