Billede af børn der spiller blokfløjte

Prisoversigt for sæson 2021/2022

Her er de nye priser for skoleåret 2021/2022 

Søskenderabat 5%: Gældende for alle tilbud i aldersgruppen 0-25 år.

Flerfagsrabat 15 %: Gældende for soloelever under 25 år med 25 min. undervisning. Rabatten fratrækkes det 2. og følgende solofag. Dog vil evt. søskenderabat helt bortfalde hos elever med flerfagsrabat. Der gives ikke rabatter til elever, der har fået tildelt hele, halve eller kvarte fripladser.

Priserne for musikfag (på nær klippekort, orkestre og kor) er for elever under 25 år der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Pr. 1. august 2017 er alle elever i kulturskolen omfattet af copydan-afgiften. Beløbet er på 100 kr. (50 kr. for kortere forløb) og dækker copydan-afgift, administrationsgebyr og abonnement til Speedadmin og Danske Musik- og Kulturskoler. Beløbet er pr. betalende elev og opkræves i første rate.

Det er gratis at deltage i kor og sammenspil/orkestre, hvis du er instrumentalelev i kulturskolen. For klippekortselever gælder gratis sammenspil kun for fuldt klippekort (24 eller 36 gange) fra sæsonstart.

Ved 4 rater fordeles raterne således: 2 efterår 2021 og 2 forår 2022.

Musik

Babyrytmik 8 gange, 45 min. om ugen, 1 rate á 100 kr.
Børnemusik 1-5 år: 12 gange, 45 min. om ugen, 1 rate á 562 kr.
Musikkarrusel 1.-2. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 562 kr.
Orkesterskolen 2.-3. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 562 kr.
Musikfabrikken, 1.-3. kl., 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 500 kr. 
Instrumentfabrikken, 4.-6. kl., 37 gange, 45-60 min. om ugen, 4 rater á 500 kr. Gratis for soloelever i Kulturskolen
Saxofonband, 3.-6. kl., 37 gange, 60 min. om ugen. Ved 3-5 tilmeldte 4 rater á 500 kr, ved 6 eller flere tilmeldte 4 rater á 350 kr. Gratis for soloelever i Kulturskolen
Sangskrivning og bifagsinstrumenter, fra 4. kl., 37 gange, 45-60 min. om ugen, 4 rater á 500 kr.

Soloundervisning under 25 år, instrumenter og sang

Solo 20 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.014 kr.
Solo 25 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.269 kr.
Solo 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.492 kr.
Solo 35 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.773 kr.
Der kan tilkøbes 10 min. ekstra soloundervisning, så der i alt bliver 45 min.. Merpris 510 kr pr. rate, i alt 2.283 kr. pr. rate.

Hold, 2 elever (begyndere), 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 733 kr. 
Talentlinje (optagelsesprøve), 4 rater á 1.400 kr.
Spiretalentlinje (indstilling fra underviser), 4 rater á 1.269
Instrumentleje, 4 rater á 140 kr.

Soloundervisning over 25 år, instrumenter og sang

Klippekort 36, 25 min. om ugen, 36 gange, 4 rater á 2.384 kr.
Klippekort 24, 25 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 1.588 kr.
Klippekort 12, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.588 kr.

Kor og sammenspil

Børnekor, 45 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 229 kr.
Spirekor, 30 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 229 kr.
Rindumkoret, 2,5 time om ugen, 32 gange, 2 rater á 761 kr.
Ringkøbing Rytmiske kor, 2,5 time om ugen, 24 gange, 2 rater á 531 kr.
Lungekor, 60 min. om ugen, 10 gange, 1 rate á 391 kr.

Orkestre under 20 medlemmer, 120 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 999 kr.
Orkestre over 20 medlemmer, 120 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 761 kr.
Skjern Salonorkester, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á  999/761 kr.
RISK Concert Band, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á 999/761 kr.
Ringkøbing Spillemandslaug, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á 999/761 kr.
Klassisk Ensemble, 60 min. om ugen, 14 gange, 2 rater á 552 kr.

Workshop

E-musik, 60 min. om ugen, 12 gange, 1 rate á 500 kr. 
Improvisation, 60 min. om ugen, 10 gange, 1 rate á 500 kr.
Sommerskole - prisen afhænger af antal dage og tid. 5 dage á 6 timer koster f.eks. 700 kr.

Ballet og dans

Ballet 1 gang om ugen, 40-45 min., 32 gange, 4 rater á 500 kr. 
Ballet soloundervisning, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.588 kr.

Øvrige ballethold
(Minuttal varierer)

Deltagelse på 1 hold, 37 gange, 4 rater á 552 kr. **
Deltagelse på 2 hold, 37 gange, 4 rater á 992 kr. **
Deltagelse på 3 hold, 37 gange, 4 rater á 1.406 kr. **
Deltagelse på 4 hold, 37 gange, 4 rater á 1.784 kr. ***
Årlig lejepris for lån af kostumer, 1 rate á 85 kr.

** Alle hold som danser 2 gange om ugen tæller som to hold
*** Ved deltagelse på mere end 4 hold vil prisen stige med 371 kr. pr. ekstra hold (pr. rate)

Øvrige dansehold

Riverdance, 45 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 436 kr.
 

Billedkunst og drama

90 min. om ugen, 28 gange, 4 rater á 569 kr.

Illustration

90 min. om ugen, 32 gange, 4 rater á 650 kr.

Redesign

120 min. om ugen, 32 gange, 4 rater á 864 kr.
 

Der tages forbehold for trykfejl