Billede af børn der spiller blokfløjte

Prisoversigt for sæson 2020/2021

Her er de nye priser for skoleåret 2020/2021 med 15% rabat, som er kommet i stand på baggrund af en beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Søskenderabat 5%: Gældende for alle tilbud i aldersgruppen 0-25 år.

Flerfagsrabat 15 %: Gældende for soloelever under 25 år med 25 min. undervisning. Rabatten fratrækkes det 2. og følgende solofag. Dog vil evt. søskenderabat helt bortfalde hos elever med flerfagsrabat. Der gives ikke rabatter til elever, der har fået tildelt hele, halve eller kvarte fripladser.

Priserne er for elever der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Pr. 1. august 2017 er alle elever i kulturskolen omfattet af copydan-afgiften. Beløbet er på 100 kr. og dækker copydan-afgift, administrationsgebyr og abonnement til Speedadmin og Danske Musik- og Kulturskoler. Beløbet er pr. betalende elev og opkræves i første rate.

Det er gratis at deltage i kor og sammenspil/orkestre, hvis du er instrumentalelev i kulturskolen. For klippekortselever gælder gratis sammenspil kun for fuldt klippekort (24 eller 36 gange).

Ved 4 rater fordeles raterne således: 2 efterår 2020 og 2 forår 2021.

Musik

Babyrytmik: 8 gange. Gavekort kan benyttes 1 gang. 45 min. om ugen, gratis
Børnemusik 1-5 år: 12 gange, 45 min. om ugen, 1 rate á 471 kr.
Musikkarrusel 1.-2. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 471 kr.
Orkestermester 4. klasse: 32 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 170 kr.
Musikfabrikken, fra 2. kl.: 37 gange, 45 min. om ugen, 4 rater á 298/425 kr. (Ved 6 elever er prisen 298 kr. pr. rate, ved 4 elever 425 kr. pr. rate)

Soloundervisning under 25 år, instrumenter og sang

Solo 20 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 850 kr.
Solo 25 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.063 kr.
Solo 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.250 kr.
Solo 35 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 1.484 kr.
Der kan tilkøbes 10 min. ekstra soloundervisning, så der i alt bliver 45 min.. Merpris 427 kr pr. rate, i alt 1.911 kr. pr. rate.

Hold, 2 elever (begyndere), 30 min. om ugen, 37 gange, 4 rater á 614 kr. 
Talentlinje (optagelsesprøve), 4 rater á 1.173 kr.
Instrumentleje, 4 rater á 117 kr.

Soloundervisning over 25 år, instrumenter og sang

Klippekort 36, 25 min. om ugen, 36 gange, 4 rater á 1.996 kr.
Klippekort 24, 25 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 1.329 kr.
Klippekort 12, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.329 kr.

Kor og sammenspil

Børnekor, 45 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 192 kr.
Spirekor, 30 min. om ugen, 32 gange, 2 rater á 192 kr.
Rindumkoret, 2,5 time om ugen, 32 gange, 2 rater á 638 kr.
Ringkøbing Rytmiske kor, 2,5 time om ugen, 24 gange, 2 rater á 445 kr.
Lungekor, 60 min. om ugen, 10 gange, 1 rate á 327 kr.
Skjern Salonorkester, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á 638 kr.
RISK Concert Band, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á 638 kr.
Ringkøbing Spillemandslaug, 2 timer om ugen, 32 gange, 2 rater á 638 kr.
Klassisk Ensemble, 60 min. om ugen, 14 gange, 2 rater á 462 kr.

Ballet og dans

Ballet 1 gang om ugen, 30 min., 32 gange, 4 rater á 418 kr.
Ballet soloundervisning, 25 min. om ugen, 12 gange, 2 rater á 1.329 kr.

Øvrige ballethold
(Minuttal varierer)

Deltagelse på 1 hold, 37 gange, 4 rater á 462 kr. **
Deltagelse på 2 hold, 37 gange, 4 rater á 831 kr. **
Deltagelse på 3 hold, 37 gange, 4 rater á 1.177 kr. **
Deltagelse på 4 hold, 37 gange, 4 rater á 1.493 kr. ***
Årlig lejepris for lån af kostumer, 1 rate á 85 kr.

** Alle hold som danser 2 gange om ugen tæller som to hold
*** Ved deltagelse på mere end 4 hold vil prisen stige med 315 kr. pr. ekstra hold (pr. rate)

Øvrige dansehold

Riverdance, 45 min. om ugen, 24 gange, 4 rater á 365 kr.
 

Billedkunst, keramik og drama

90 min. om ugen, 28 gange, 4 rater á 476 kr.

 

Der tages forbehold for trykfejl