Billede af en gruppe børn der sidder med en mikrofon

Information fra Kulturskolens Støtteforening i Ringkøbing

 

grafik af 5 personer ved rundt bordStøtteforeningen hjælper med det praktiske ved musikarrangementer, og derudover har vi mulighed for at give økonomisk tilskud til koncerter, andre musikalske oplevelser, rejser og meget andet med relation til kulturskolens elever.

Alle har mulighed for at søge støtte.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det projekt eller det arrangement, der søges støtte til, og sendes til formanden på mail: janeogjens[mail]gmail.com 

Støtteforeningens økonomi baseres dels på medlemskontingent og dels på overskud ved salg af drikkevarer m.m. til en række af kulturskolens arrangementer.

Hvis du vil være med til at støtte foreningens målsætning, kan du indbetale et medlemskontingent på 75 kr. for sæsonen 2018/19 på nedenstående konto. Husk at anføre navn. 
Det er også muligt at betale med mobilepay til nedenstående tlf.

Ringkøbing Landbobank: 7670 2684921 eller MobilePay: 22 37 83 40

Tak for støtten!

 

BESTYRELSEN

Jane Gammelgaard Kristensen – formand - tlf. 29845080
Dorit Larsen – næstformand - tlf. 20129656
Anette Toftdahl Pedersen – kasserer - tlf. 22378340
Karen Marie Ventzel – medlem - tlf. 51246903
Birgit Knudsen - medlem