Referat af generalforsamling i Skjern Musikskoles Støtteforening onsdag den 28. februar 2018.

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent – På grund af lille fremmøde klarede vi os uden dirigent

 • 2. Bestyrelsens beretning – Formanden, ved Helge Ebbensgaard, aflagde beretning om årets gang.

 • 3. Regnskab for det forløbne år i revideret stand – Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

 • 4. Budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent – Man vedtog at fortsætte med uændret kontingent, 75,00 kr. for et års medlemskab af foreningen.

 • 5. Indkomne forslag – Ingen forslag indkommen.

 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Grethe Larsen, David Smith og Helge Ebbensgaard er ikke på valg i år. På valg er Jens Sørensen og Pia Alstrup Jensen, Pia modtager ikke genvalg. – Jens Sørensen modtog genvalg, og nyvalgt blev Linda Hammeraa Knudsen.

 • 7. valg af revisor (vil godt modtage genvalg) – Søren Søndergaard blev genvalgt som revisor.

 • 8. Eventuelt – Her drøftede vi bl.a. foreningens aktiviteter og ønsket om at få flere medlemmer. Formandens beretning på generalforsamlingen i Skjern Musikskoles Støtteforening den 28. februar 2018: Så er der igen gået et år som vi kan se tilbage og evaluere på.
  Støtteforeningen har i det forløbne år hjulpet til ved de fleste af de arrangementer som musikskolen har afholdt i Skjern og Vostrup:

  17/12 – 2016 Hjalp vi ved den store juletræsfest i foyeren i Kulturcentret
  22/1 Hjalp vi ved Nytårskoncert, Grene Scenen, Skjern
  26/1 Solgte vi forfriskninger ved Boblekoncert, Grene Scenen, Skjern
  4/4 Solgte vi forfriskninger ved Cafékoncert, Grene Scenen, Skjern
  8/5 Solgte vi forfriskninger ved Forårskoncert, Grene Scenen, Skjern
  6/6 Stillede vi podie op i gårdspladsen på Lønborggaard til balletten i. f. m. Den Kongelige Ballets besøg
  7/6 Afmonterede vi dansevinyl, og tog podie ned igen. Arrangementet gik i vasken p. g. a. regn og stormvejr.
  11/8 Solgte vi forfriskninger ved Åbent Hus i Musikskolen, Skjern
  24/10 Opstilling til besøg af Japansk dansetrup Vostrup
  25/10 Hjælp til afvikling af Japansk danseforestilling i Vostrup
  2/11 Solgte vi forfriskninger ved Spil Dansk koncert, Kramp Scenen, Skjern
  24/11 Pyntede vi musikskolen i Skjern op til jul
  28/11 Hjalp vi ved opstilling til balletten Nøddeknækkeren i Kramp Scenen
  30/11 og 1/12 Hjalp vi ved afvikling 4 forestillinger af balletten Nøddeknækkeren
  7/12 Hjalp vi ved Julekoncert, Kramp Scenen
  14/12 Hjalp vi ved rytmisk julekoncert i Kramp Scenen Selv om der nok ikke er helt så mange arrangementer i Skjern mere, som under den gamle ”Skjern Musikskole”, er der stadigvæk god grund til at vi har en støtteforening i Skjern. Musikskolen, lærere, elever og publikum er meget glade for at vi kommer til musikskolens arrangementer og hjælper med opstilling og efterfølgende oprydning, og vi er med til at skabe hygge, give en sodavand til de medvirkende elever, og sælge kaffe og kage. Det er dyrt at gå til musikundervisning, derfor skal eleverne også gerne have en god oplevelse når de kommer, det vil vi gerne medvirke til.

  Vi kunne godt tænke os mange flere medlemmer, og håber derfor at du/I vil fortsætte Jeres medlemskab af Støtteforeningen, ikke bare for kontingentets skyld, men det er vigtigt at Musikskolen har et godt ”bagland” som støtter op om musikskolen.

  Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Helge Ebbensgaard – formand og kasserer