Billede af øre der strømmer musik ud fra

HØRELÆRE/TEORI

Tilmelding til hørelære og teori her

- ind i musikken

Vi tilbyder hørelære/teori blandt andet med henblik på optagelsesprøverne til MGK i januar/februar.

  • Undervisningen foregår i Skjern eller Ringkøbing
  • Minimum 8 tilmeldte for at holdet oprettes 

Hørelære er et fag, hvor man gennem praktiske øvelser kobler det teoretiske med det klanglige, således at musikken opfattes og opleves som en helhed.
Man opøver evnen til at identificere toner, intervaller, melodier, akkorder, rytmer og andre basiselementer i musikken.
Den klassiske hørelære omfatter bl.a. rytmelære, interval- og akkordanalyse, transponering, gehørspil og improvisation. 
I rytmisk hørelære prioriteres især den kropslig-rytmiske koordinering, imitation og improvisation.

 

Tilmeld dig her